Grupy wsparcia

GRUPY WSPARCIA DLA RODZICÓW DZIECI Z PROBLEMAMI ROZWOJOWYMI

 

Lp. Nazwa grupy wsparcia Data pierwszego spotkania Prowadzący  Adres e-mail do kontaktu
GRUPY WSPACIA, których spotkania odbywają się na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy
1. Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Rodzice dzieci posiadających opinię o potrzebie  wczesnego wspomagania rozwoju

 

02.12.2021r.
godz. 16.00

 

mgr Małgorzata Perwenis – pedagog

mgr Marta Lewandowska – psycholog

 

[email protected]

[email protected]

 

2. Autyzm, w tym Zespół Aspergera  

07.12.2021r.
godz. 17.00

mgr Marta Lewandowska – psycholog

mgr Anna Ćwiertnia – pedagog

Koordynator – [email protected]

[email protected]

 

3. Niepełnosprawności intelektualne  

21.12.2021r.
godz. 16.00

mgr Ewa Robotycka-Ślak – pedagog

mgr Ewa Bugaj – neurologopeda

mgr Justyna Piasecka – psycholog

mgr Kamila Stemplewska – pedagog

Koordynator – [email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

4. Zaburzenia zachowania (ADHD)  

12.01.2021r.
godz. 16.00

mgr Agnieszka Zachodni – psycholog

mgr Agnieszka Cwynar – psycholog

mgr Elżbieta Dębska – pedagog

Koordynator – [email protected]

[email protected]

[email protected]

5. Depresja, lęki  

26.01.2021r.
godz. 16.00

mgr Elżbieta Iwan – logopeda

 

Koordynator – [email protected]

 

6. Z przewlekłymi chorobami  

14.12.2021r.
godz. 16.30

mgr Ewa Kotwicka – psycholog

mgr Krystyna Bednarska – pedagog

Koordynator – [email protected]

[email protected]

7. Rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, rodziny adopcyjne

 

 

19.01.2022r.
godz. 16.00

mgr Magdalena Marek

mgr Małgorzata Szachnowska

Koordynator – [email protected]

[email protected]

 

8. Dzieci z zaburzeniami mowy o podłożu neurologicznym, które wymagają profesjonalnej terapii oraz szczególnego wsparcia. Dzieci z zespołami genetycznymi.  

31.01.2021r.
godz. 17.30

mgr Ewa Bugaj – neurologopeda

mgr Bogusława Kwiecińska – neurologopeda

Koordynator – [email protected]

[email protected]

 

GRUPY WSPARCIA, których spotkania odbywają się na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sycowie
9 Gotowość szkolna

Rodzice dzieci z klas zerowych

 

01.2022r.

mgr Sabina Kurzeja – pedagog

dr Lidia Sikora – pedagog/logopeda

Koordynator – [email protected]

[email protected]

 

 

10 Specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)

 

Rodzice uczniów z klas IV –VIII, którzy otrzymali opinię z poradni stwierdzającą specyficzne trudności w uczeniu się

 

01.2022r.

mgr Marta Drzazga – pedagog/logopeda

mgr Małgorzata Kulawiecka – psycholog

Koordynator – [email protected]

[email protected]

 

11 Trudności emocjonalne (zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne)

 

Rodzice nastolatków (od 12 r.ż)

 

01.2022r.

mgr Iwona Sadowska – psycholog

mgr Małgorzata Nowak – pedagog

Koordynator – [email protected]

[email protected]