Kadra

 Kadra  pedagogiczna  Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy
w koku szkolnym 2018/2019
(w ujęciu alfabetycznym)

(osoby zaznaczone  są zatrudnione w ZPPP , lecz nie pracują w bieżącym roku szkolnym)

 

 

Lp. Nazwisko i imię Stanowisko Miejsce pracy Rodzaj wykonywanych zajęć
1 Bednarska Krystyna pedagog PPP w Oleśnicy Diagnoza pedagogiczna, doradztwo edukacyjno-zawodowe, psychoedukacja
2 Brocka Ewa psycholog PPP w Oleśnicy Diagnoza psychologiczna, terapia psychologiczna, psychoedukacja
3 Cwynar Agnieszka psycholog PPP w Oleśnicy Diagnoza psychologiczna, terapia psychologiczna,  EEG biofedback, psychoedukacja
4 Dębska Elżbieta pedagog PPP w Oleśnicy Diagnoza pedagogiczna, terapia pedagogiczna, psychoedukacja
5 Dąbrowa Renata psycholog PPP w Oleśnicy Diagnoza psychologiczna, terapia psychologiczna, psychoedukacja
6 Erbert – Cybulska Katarzyna psycholog PPP w Oleśnicy Diagnoza psychologiczna, terapia psychologiczna, psychoedukacja
7 Iwan Elżbieta logopeda PPP w Oleśnicy Diagnoza logopedyczna, terapia logopedyczna, profilaktyka logopedyczna ,psychoedukacja.
8 Katarzyna Pawałowska-Graf fizjoterapeuta PPP w Oleśnicy Diagnoza i terapia dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, profilaktyka.
9 Kwiecińska Bogusława logopeda PPP w Oleśnicy Diagnoza logopedyczna, terapia logopedyczna, profilaktyka i psychoedukacja logopedyczna w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
10 Moszczyc Danuta logopeda PPP w Oleśnicy Diagnoza logopedyczna, terapia logopedyczna, profilaktyka logopedyczna
11 Najmrodzka Alicja pedagog PPP w Oleśnicy Diagnoza pedagogiczna, poradnictwo edukacyjno-zawodowe, porady i konsultacje dla rodziców i nauczycieli dotyczące kształcenia specjalnego.
12 Perwenis Małgorzata pedagog PPP w Oleśnicy Diagnoza pedagogiczna, terapia pedagogiczna i  integracja sensoryczna w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Biofeedback.
13 Stemplewska Kamila pedagog PPP w Oleśnicy Diagnoza pedagogiczna, terapia pedagogiczna, psychoedukacja.
14 Szachnowska Małgorzata pedagog/logopeda PPP w Oleśnicy Diagnoza pedagogiczna i logopedyczna, terapia pedagogiczna i logopedyczna, psychedukacja.
15 Zachodni Agnieszka psycholog PPP w Oleśnicy Diagnoza psychologiczna , terapia psychologiczna i integracja sensoryczna, w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Biofeedback.
16 Małgorzata Przewłocka- Kuchnowska psycholog PPP w Oleśnicy Diagnoza psychologiczna , konsultacje psychologiczne
17 Małgorzata Kulawiecka psycholog PPP w Oleśnicy Diagnoza psychologiczna , terapia psychologiczna i integracja sensoryczna, w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Biofeedback.
18 Rafał Stankiewicz psycholog PPP w Oleśnicy Diagnoza psychologiczna , terapia psychologiczna, psychoedukacja.
19 Baszak Danuta psycholog PPP w Sycowie Diagnoza psychologiczna , terapia psychologiczna.
20 Drzazga Marta pedagog/logopeda PPP w Sycowie Diagnoza pedagogiczna, terapia pedagogiczna. Diagnoza logopedyczna, terapia logopedyczna. Psychoedukacja.
21 Kurzeja Sabina pedagog PPP w Sycowie Diagnoza pedagogiczna, terapia pedagogiczna,  integracja sensoryczna.
22 Kotwicka Ewa psycholog PPP w Sycowie Diagnoza psychologiczna, terapia psychologiczna, psychoedukacja.
23 Sikora Lidia logopeda/pedagog PPP w Sycowie Diagnoza logopedyczna, terapia logopedyczna. Diagnoza pedagogiczna ,terapia pedagogiczna ,profilaktyka logopedyczna.
24 Zawadzka-Pinkosz Agnieszka psycholog PPP w Sycowie Diagnoza psychologiczna, terapia psychologiczna, psychoedukacja.
25 Sadowska Iwona psycholog PPP w Sycowie Diagnoza psychologiczna, terapia psychologiczna, psychoedukacja.