Kadra

Kadra  pedagogiczna  Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy
w roku szkolnym 2023/2024
(osoby zaznaczone kolorem niebieskim nie pracują w bieżącym roku szkolnym)
dyrektor ZPPP: mgr Alicja Najmrodzka
wicedyrektor: mgr Ewa Robotycka-Ślak

Lp. Nazwisko i imię Stanowisko Miejsce pracy Rodzaj wykonywanych zajęć
1 mgr Bednarska Krystyna

nauczyciel dyplomowany

pedagog PPP w Oleśnicy
 • Diagnoza pedagogiczna
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • psychoedukacja
2 mgr Brocka Ewa

nauczyciel kontraktowy

psycholog PPP w Oleśnicy
 • Diagnoza psychologiczna
 • terapia psychologiczna
 • psychoedukacja
3 mgr Bugaj Ewa

nauczyciel dyplomowany

neurologopeda/logopeda PPP w Oleśnicy
 • diagnoza logopedyczna
 • terapia logopedyczna (wwrdz)
4 mgr Cwynar Agnieszka

nauczyciel dyplomowany

psycholog PPP w Oleśnicy
 • Diagnoza psychologiczna
 • terapia psychologiczna
 •  EEG biofedback
 • psychoedukacja
5 mgr Dębska Elżbieta

nauczyciel dyplomowany

pedagog PPP w Oleśnicy
 • Diagnoza pedagogiczna
 • terapia pedagogiczna
 • psychoedukacja
6 mgr Magdalena Marek psycholog PPP w Oleśnicy
 • Diagnoza psychologiczna
7 mgr Ćwiertnia Anna

nauczyciel mianowany

pedagog PPP w Oleśnicy
 • terapia pedagogiczna (wwrdz)
8 mgr Grzesik Ewa

nauczyciel mianowany

pedagog PPP w Oleśnicy
 • Diagnoza pedagogiczna
 • terapia pedagogiczna
 • psychoedukacja
9 mgr Iwan Elżbieta

nauczyciel dyplomowany

logopeda PPP w Oleśnicy
 • Diagnoza logopedyczna
 • terapia logopedyczna
 • profilaktyka logopedyczna
 • psychoedukacja.
10 mgr Kubaczyńska Aleksandra

nauczyciel  kontraktowy

fizjoterapeuta PPP w Oleśnicy
 • Diagnoza i terapia dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

 

11 mgr Kwiecińska Bogusława

nauczyciel dyplomowany

logopeda/

neurologopeda

PPP w Oleśnicy
 • Diagnoza logopedyczna
 • terapia logopedyczna (wwrdz)
12 mgr Lewandowska Marta

nauczyciel kontraktowy

psycholog PPP w Oleśnicy
 • terapia psychologiczna (wwrdz)
13 mgr Perwenis Małgorzata

nauczyciel dyplomowany

pedagog, koordynator ds. wwrdz PPP w Oleśnicy
 • Diagnoza pedagogiczna,
 • terapia pedagogiczna i  integracja sensoryczna (wwrdz)
 • Konsultacje w/s wwrdz
14 mgr Piasecka Justyna
nauczyciel kontraktowy
psycholog PPP w Oleśnicy
 • Diagnoza psychologiczna,
 • terapia psychologiczna,
 • psychoedukacja
15 mgr Ewa Robotycka-Ślak

nauczyciel dyplomowany

pedagog / wicedyrektor PPP w Oleśnicy
 • Diagnoza pedagogiczna
 • psychoedukacja
 • konsultacje w/s orzeczeń o kształceniu specjalnym
16 mgr Stemplewska Kamila

nauczyciel dyplomowany

pedagog PPP w Oleśnicy
 • Diagnoza pedagogiczna
17 mgr Szachnowska Małgorzata

nauczyciel dyplomowany

pedagog/logopeda PPP w Oleśnicy
 • Diagnoza pedagogiczna
 • diagnoza logopedyczna
 • terapia pedagogiczna
 • terapia logopedyczna
18 mgr Zachodni Agnieszka

nauczyciel dyplomowany

psycholog PPP w Oleśnicy
 • Diagnoza psychologiczna,
 • terapia psychologiczna i integracja sensoryczna, w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 • EEG Biofedback.
19 mgr Aleksandra Delmanowicz

nauczyciel dyplomowany

fizjoterapeuta PPP w Oleśnicy
1 mgr Drzazga Marta

nauczyciel dyplomowany

pedagog/ logopeda/koordynator w/s orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego PPP w Sycowie
 • Diagnoza pedagogiczna
 • terapia pedagogiczna
 • Diagnoza logopedyczna
 • terapia logopedyczna.
2 mgr Kulawiecka Małgorzata

nauczyciel kontraktowy

psycholog PPP w Sycowie
 • Diagnoza psychologiczna
 • terapia psychologiczna dziecka
 • psychoedukacja
4 mgr Sadowska Iwona

nauczyciel mianowany

psycholog PPP w Sycowie
 • Diagnoza psychologiczna
 • terapia psychologiczna
 • psychoedukacja.
5 dr Sikora Lidia
nauczyciel dyplomowany
pedagog/logopeda PPP w Sycowie
 • Diagnoza logopedyczna
 • terapia logopedyczna
 • Diagnoza pedagogiczna
6 mgr Nowak Małgorzata

nauczyciel dyplomowany

pedagog PPP w Sycowie
 • diagnoza pedagogiczna
 • terapia pedagogiczna
 • diagnoza zawodoznawcza