Kadra

Kadra  pedagogiczna  Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy
w koku szkolnym 2020/2021

(osoby zaznaczone kolorem niebieskim nie pracują w bieżącym roku szkolnym)
dyrektor ZPPP mgr Alicja Najmrodzka
wicedyrektor mgr Małgorzata Nowak

Lp. Nazwisko i imię Stanowisko Miejsce pracy Rodzaj wykonywanych zajęć
1 mgr Bednarska Krystyna

nauczyciel dyplomowany

pedagog PPP w Oleśnicy Diagnoza pedagogiczna, doradztwo edukacyjno-zawodowe, psychoedukacja
2 mgr Brocka Ewa

nauczyciel kontraktowy

psycholog PPP w Oleśnicy Diagnoza psychologiczna, terapia psychologiczna, psychoedukacja
3 mgr Cwynar Agnieszka

nauczyciel dyplomowany

psycholog PPP w Oleśnicy Diagnoza psychologiczna, terapia psychologiczna,  EEG biofedback, psychoedukacja
4 mgr Dębska Elżbieta

nauczyciel dyplomowany

pedagog PPP w Oleśnicy Diagnoza pedagogiczna, terapia pedagogiczna, psychoedukacja
5 mgr Dąbrowa Renata psycholog PPP w Oleśnicy Diagnoza psychologiczna, terapia psychologiczna, psychoedukacja
6 mgr Erbert – Cybulska Katarzyna;

nauczyciel dyplomowany

psycholog PPP w Oleśnicy Diagnoza psychologiczna, terapia psychologiczna, psychoedukacja
7 mgr Iwan Elżbieta

Nauczyciel dyplomowany

logopeda PPP w Oleśnicy Diagnoza logopedyczna, terapia logopedyczna, profilaktyka logopedyczna ,psychoedukacja.
8 Mgr Justyna Laprus

nauczyciel  kontraktowy

fizjoterapeuta PPP w Oleśnicy Diagnoza i terapia dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

 

9 mgr Kwiecińska Bogusława

nauczyciel dyplomowany

logopeda/

neurologopeda

PPP w Oleśnicy Diagnoza logopedyczna, terapia logopedyczna (wwrdz)
10 mgr Ewa Bugaj

nauczyciel dyplomowany

logopeda/ neurologopeda PPP w Oleśnicy Diagnoza logopedyczna, terapia logopedyczna (wwrdz)
11 mgr Nowak Małgorzata

nauczyciel dyplomowany

pedagog,

wicedyrektor

PPP w Oleśnicy

i Sycowie

Konsultacje dotyczące kształcenia specjalnego, organizacja wydawania orzeczeń
12 mgr Perwenis Małgorzata

nauczyciel dyplomowany

pedagog, koordynator ds. wwrdz PPP w Oleśnicy Diagnoza pedagogiczna, terapia pedagogiczna i  integracja sensoryczna (wwrdz)
Konsultacje do wwrdz
13 mgr Stemplewska Kamila

nauczyciel dyplomowany

pedagog PPP w Oleśnicy Diagnoza pedagogiczna,
14 mgr Szachnowska Małgorzata

nauczyciel dyplomowany

pedagog/logopeda PPP w Oleśnicy Diagnoza pedagogiczna i logopedyczna, terapia pedagogiczna i logopedyczna.
15 mgr Zachodni Agnieszka

nauczyciel dyplomowany

psycholog PPP w Oleśnicy Diagnoza psychologiczna, terapia psychologiczna i integracja sensoryczna, w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Biofeedback.
16 mgr Justyna Piasecka
nauczyciel kontraktowy
psycholog PPP w Oleśnicy Diagnoza psychologiczna, terapia psychologiczna, psychoedukacja
17 mgr Małgorzata Kulawiecka

nauczyciel kontraktowy

psycholog PPP w Sycowie Diagnoza psychologiczna terapia psychologiczna dziecka, psychoedukacja
18 mgr Marta Lewandowska

nauczyciel kontraktowy

psycholog PPP w Oleśnicy Diagnoza psychologiczna, terapia psychologiczna (wwrdz)
19 mgr Ewa Robotycka-Ślak

nauczyciel dyplomowany

pedagog PPP w Oleśnicy Diagnoza pedagogiczna, terapia pedagogiczna, psychoedukacja.
20 mgr Drzazga Marta

nauczyciel mianowany

pedagog/logopeda PPP w Sycowie Diagnoza pedagogiczna, terapia pedagogiczna. Diagnoza logopedyczna, terapia logopedyczna.
21 mgr Kurzeja Sabina

nauczyciel dyplomowany

pedagog PPP w Sycowie Diagnoza pedagogiczna, terapia pedagogiczna,  integracja sensoryczna.
22 mgr Kotwicka Ewa

nauczyciel mianowany

psycholog PPP w Sycowie Diagnoza psychologiczna, terapia psychologiczna, psychoedukacja.
23 dr Sikora Lidia
nauczyciel dyplomowany
logopeda/pedagog PPP w Sycowie Diagnoza logopedyczna, terapia logopedyczna.

Diagnoza pedagogiczna

25 mgr Sadowska Iwona

nauczyciel mianowany

psycholog PPP w Sycowie Diagnoza psychologiczna, terapia psychologiczna, psychoedukacja.
25 mgr Ćwiertnia Anna

nauczyciel kontraktowy

pedagog PPP w Oleśnicy Diagnoza i terapia pedagogiczna, wwrdz