Czytelnia

ADHD_informacje_dla_nauczycieli.pdf
inteligencje_wielorakie_w_klasie.pdf
kwestionariusz_EQ_dla_dzieci.pdf
narkotyki-poradnik.pdf
poradnik_profilaktyka_samobojstw_2012.pdf
poradnik_przemoc_wobec_dziecka.pdf
porozumienie_bez_przemocy.pdf
uczen_niepelnosprawny.pdf
zamiast_klapsow.pdf
gotowosc_szkolna.pdf
uczen_z zespolem_aspergera_w_szkole_ogolnodostepnej.pdf
seria_profilaktyka_zapobieganie_samobojstwom_dzieci_i_mlodziezy.pdf
Uzależnienia
dzieci_w_swiecie_gier_wideo.pdf

DLA RODZICÓW DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
uprawnienia-rodzicow.pdf
informator-potrafie-pomoc.pdf

NARKOTYKI I DOPALACZE – MATERIAŁY DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI:
dopalacze_scenariusz_spotkania_z_rodzicami_11.pdf
narkotyki-poradnik.pdf
o_lekach_marihuanie_dopalaczach_bez_histerii.pdf
broszura_dopalacze.pdf
Rozp_przeciwdzialanie_narkomanii_2015.pdf
dopalacze_smak_zycia_czyli_debata.pdf
dopalacze_pierwsza_pomoc.pdf

NASZE ARTYKUŁY
Jak używanie mediów elektronicznych wpływa na mózg dzieci
Jak sobie radzić ze złością

Jak rodzice mogą wspierać rozwój mowy dziecka w domu?
Technika Floortime?
Afazja ruchowa

Depresja u młodzieży
Stres – jak sobie z nim radzić

SCENARIUSZE ZAJĘĆ REINTEGRACYJNYCH W SZKOŁACH – MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI
Zgrana klasa
Scenariusz zajęć‡ reintegracyjnych dla klas IV-VIII i szkół ponadpodstawowych
Scenariusz zajęć reintegracyjnych dla klas IV-VIII, oraz szkół ponadpodstawowych
Scenariusz zajęć reintegracyjnych dla klas I-III
Scenariusz zajęć reintegracyjnych dla klas od IV do VIII
Scenariusz zajęć reintegracyjnych dla klas od I do III
Scenariusz zajęć dla szkół ponadpodstawowych
Scenariusz zajęć dla klas I-III
Scenariusz zajęć reintegracyjnych dla klas od IV do VIII