WITAMY
W  NOWYM  ROKU SZKOLNYM  2021/2022

W związku  ograniczeniem działalności Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy wynikającym z obowiązującego na ternie naszego kraju stanu pandemii Covid19  prosimy o zapoznanie się z organizacją pracy, która obowiązuje
w PPP w Oleśnicy i w PPP w Sycowie  

Informacje organizacyjne (otwórz)
Konsultacje telefoniczne z psychologiem (otwórz)

Jak działamy w czasie pandemii – stan na 01.03.2021

           Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oleśnicy
Wojska Polskiego 67-69
Sekretariat czynny codziennie od 8.00 do 15.00
 tel. (71) 314- 32-78, e-mail: [email protected]

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sycowie
Młyńska 1
Sekretariat czynny codziennie od 8.00 do 15.00
tel. (62)785-27-08 , e-mail: [email protected]

 Dyrektor ZPPP w Oleśnicy
mgr Alicja Najmrodzka

Koordynatorzy ds. działalności zespołów orzekających

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oleśnicy

Ewa Robotycka-Ślak:
Poniedziałek 11.00 – 12.30
Czwartek 8.00 – 9.45
 tel. kontaktowy 71 795 3060

Agnieszka Zachodni (Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, Orzeczenia dzieci przedszkolne):
Piątek 7.30 – 10.30
tel. kontaktowy 71 795 3073

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sycowie

Marta Drzazga:
Środa 8.00 – 10.00
Środa 14.00 – 15.00
tel. kontaktowy 62 785 2708

NA TERENIE OBU PORADNI WSZYSTKICH KLIENTÓW OBOWIĄZUJE DEZYNFEKOWANIE RĄK.
NA DIAGNOZĘ, TERAPIĘ, KONSULTACJĘ PRZYJMOWANE SĄ OSOBY ZDROWE (BEZ OBJAWÓW GRYPOWYCH: KATAR, KASZEL, BIEGUNKA, ITP.)