WITAMY
W  NOWYM  ROKU SZKOLNYM  2023/2024

Prosimy o zapoznanie się z organizacją pracy, która obowiązuje
w PPP w Oleśnicy i w PPP w Sycowie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zapraszamy do kontaktu osobistego i telefonicznego w roku szkolnym 2023/2024 pod numerem telefonu:

PPP Oleśnica – sekretariat : (71) 314- 32-78

sekretariat czynny:
poniedziałek 8-15
wtorek NIECZYNNY
środa 8-15
czwartek 8-15
piątek 8-15

UWAGA : we wtorek sekretariat w Oleśnicy NIECZYNNY dla petentów

e-mail: [email protected]; [email protected]

PPP Syców – sekretariat : (62)785-27-08

e-mail: [email protected]

sekretariat czynny:
poniedziałek 8-15
wtorek 8-15
środa 8-12
czwartek 8-15
piątek 8-12

Konsultacje telefoniczne z psychologiem

Jeśli Twoje dziecko odczuwa skutki epidemii, izolacji od rówieśników, ma objawy depresji lub uzależnienia od sieci, telefonu?

A może masz inne problemy, czy pytania?

ZAPRASZAMY DO  KORZYSTANIA  Z TELEFONICZNYCH  KONSULTACJI

PSYCHOLODZY Z  PORADNI W OLEŚNICY  DYŻURUJĄ 

W  KAŻDY WTOREK OD  GODZ. 14.00  DO  16.00
  71 314 32 78       lub          798 434 049

PSYCHOLODZY Z  PORADNI W SYCOWIE  DYŻURUJĄ 

W  KAŻDĄ  ŚRODĘ OD  GODZ.   8.00  DO  10.00
62 785 27 08

W przypadku zagrożenia zdrowia i/lub życia dziecka należy umówić się (osobiście lub telefoniczne) w sekretariacie na konsultację z psychologiem na terenie poradni

PPP w Oleśnicy tel. 71 314 32 78
PPP w Sycowie tel. 62 785 27 08

 

 Dyrektor ZPPP w Oleśnicy

mgr Alicja Najmrodzka

Zastępca Dyrektora ZPPP w Oleśnicy

mgr Ewa Robotycka-Ślak

Koordynatorzy ds. działalności zespołów orzekających

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oleśnicy 
(konsultacje dla rodziców / opiekunów prawnych)

Ewa Robotycka-Ślak
Poniedziałek 9.00 – 11.00

Czwartek 14.00 – 15.00
 tel. kontaktowy: 71 795 30 60

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sycowie
(konsultacje dla rodziców / opiekunów prawnych)

Małgorzata Nowak

Poniedziałek: 9.00-10.00

Wtorek: 9.00-12.00

Środa:  13.00-14.00

tel. kontaktowy 62 785 27 08

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

(konsultacje dla rodziców / opiekunów prawnych)

Małgorzata Perwenis
Wtorek 15.00 -16.00
Czwartek 12.00-14.00
tel. kontaktowy: 71 795 30 72

 

NA TERENIE OBU PORADNI WSZYSTKICH KLIENTÓW OBOWIĄZUJE DEZYNFEKOWANIE RĄK.

NA DIAGNOZĘ, TERAPIĘ, KONSULTACJĘ

PRZYJMOWANE SĄ OSOBY ZDROWE BEZ OBJAWÓW :

PODWYŻSZONA TEMPERATURA CIAŁA, GORĄCZKA , KATAR, KASZEL, BIEGUNKA itp.

Diagnosta ma prawo odmówić przyjęcia lub przerwać diagnozę, terapię , konsultację kiedy u dziecka wystąpią
jakiekolwiek objawy chorobowe.