WITAMY
W  NOWYM  ROKU SZKOLNYM  2023/2024

Informujemy, że w dniach 24.07 – 04.08.2023 nieczynna dla klientów będzie poradnia w Oleśnicy, a w dniach 07.08 – 18.08.2023 poradnia w Sycowie.

Prosimy o zapoznanie się z organizacją pracy, która obowiązuje
w PPP w Oleśnicy i w PPP w Sycowie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zapraszamy do kontaktu osobistego i telefonicznego w roku szkolnym 2022/2023 pod numerem telefonu :

PPP Oleśnica – sekretariat : (71) 314- 32-78

e-mail: [email protected]; [email protected]

PPP Syców – sekretariat : (62)785-27-08

e-mail: [email protected]

Sekretariaty czynne : od 8.00 do 15.00

UWAGA : we wtorek sekretariat w Oleśnicy NIECZYNNY dla petentów

Konsultacje telefoniczne z psychologiem

Jeśli Twoje dziecko odczuwa skutki epidemii, izolacji od rówieśników, ma objawy depresji lub uzależnienia od sieci, telefonu?

A może masz inne problemy, czy pytania ?

ZAPRASZAMY DO  KORZYSTANIA  Z TELEFONICZNYCH  KONSULTACJI

PSYCHOLODZY Z  PORADNI W OLEŚNICY  DYŻURUJĄ 

W  KAŻDY WTOREK OD  GODZ. 14.00  DO  16.00
  71 314 32 78       lub          798 434 049

PSYCHOLODZY Z  PORADNI W SYCOWIE  DYŻURUJĄ 

W  KAŻDĄ  ŚRODĘ OD  GODZ.   8.00  DO  10.00
62 785 27 08

W przypadku zagrożenia zdrowia i/lub życia dziecka należy umówić się (osobiście lub telefoniczne) w sekretariacie na konsultację z psychologiem na terenie poradni

PPP w Oleśnicy tel. 71 314 32 78
PPP w Sycowie tel. 62 785 27 08

Sekretariaty czynne : od 8.00 do 15.00

 Dyrektor ZPPP w Oleśnicy

mgr Alicja Najmrodzka

Zastępca Dyrektora ZPPP w Oleśnicy

mgr Ewa Robotycka-Ślak

Koordynatorzy ds. działalności zespołów orzekających

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oleśnicy 
(konsultacje dla rodziców / opiekunów prawnych )

Ewa Robotycka-Ślak
Poniedziałek 9.00. – 11.00

Czwartek 14.00.- 15.00
 tel. kontaktowy: 71 795 30 60

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

( konsultacje dla rodziców / opiekunów prawnych )

Małgorzata Perwenis
Wtorek 15.00 -16.00
Czwartek 12.00-14.00
tel. kontaktowy: 71 795 30 72

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sycowie
( konsultacje dla rodziców / opiekunów prawnych )

Marta Drzazga
Środa 8.00 – 10.00
Środa 14.00 – 15.00
tel. kontaktowy 62 785 27 08

 

NA TERENIE OBU PORADNI WSZYSTKICH KLIENTÓW OBOWIĄZUJE DEZYNFEKOWANIE RĄK.

NA DIAGNOZĘ, TERAPIĘ, KONSULTACJĘ

PRZYJMOWANE SĄ OSOBY ZDROWE BEZ OBJAWÓW :

PODWYŻSZONA TEMPERATURA CIAŁA, GORĄCZKA , KATAR, KASZEL, BIEGUNKA itp.

Diagnosta ma prawo odmówić przyjęcia lub przerwać diagnozę, terapię , konsultację kiedy u dziecka wystąpią jakiekolwiek objawy chorobowe.