Klauzula Realizacji Obowiązku Informacji w Zakresie Ochrony  Danych Osób Fizycznych. (czytaj)

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy działa od  1 września 2014r.
W  jego skład wchodzą dwie publiczne placówki oświatowe:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w  Oleśnicy
i  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w   Sycowie. 

DZIAŁALNOŚĆ I TEREN DZIAŁANIA
(
otwórz)

Dyrektor: Małgorzata Nowak


ZAPRASZAMY
W  NOWYM  ROKU  SZKOLNYM  2017/2018

Prosimy o zapoznanie  się z zasadami korzystania z naszych usług

Przyjmowanie zgłoszeń na badania,  wniosków o objęcie terapią
oraz odbiór opinii  i orzeczeń
odbywa się w godzinach pracy sekretariatów obu poradni. (OTWÓRZ)

Wyznaczony termin  badań sekretariat przekazuje telefonicznie wnioskodawcy  z dwutygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku trudności z przybyciem na badanie w ustalonym terminie prosimy poinformować telefonicznie sekretariat  na co najmniej dzień wcześniej.

Jeśli dziecko nie zgłosi się, bez powiadomienia poradni, w ustalonym terminie wymagane jest ponowne złożenie wniosku, które spowoduje  oczekiwanie na badania zgodnie z kolejnością zarejestrowanych zgłoszeń.

Po odbiór opinii oraz orzeczeń (oryginał dokumentu dla rodzica) prosimy zgłaszać się dopiero po otrzymaniu informacji  telefonicznej z sekretariatu.

Godziny terapii psychologicznej ustalane są indywidualnie z prowadzącymi zajęcia
po osobistej konsultacji, na którą należy się umówić składając zgłoszenie w sekretariacie
(karta zgłoszenia jest do pobrania w zakładkach obu poradni).

Skorzystanie z konsultacji psychologicznej lub diagnozy w sprawie trudności emocjonalnych jest możliwe po złożeniu „Karty zgłoszenia na konsultację psychologiczną”. 

W sprawach zagrażających zdrowiu lub życiu prosimy wybierać opcję „konsultacja”
i zgłosić to w sekretariacie poradni.

Wnioski do zespołu orzekającego prosimy składać w:
Środę od 12.30 do 15.30
Piątek od 9.00 do 12.00
w pokoju nr 6 (na przeciwko sekretariatu)
koordynator ds. zespołu orzekającego : mgr Alicja Najmrodzka

Dyżur dyrektora: środa :13.00-15.00, piątek: 10.00-12.00

Wymagane jest wcześniejsze umówienie się